SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO Dobrodziejstwo sankcji kredytu darmowego, to pojęcie, które odnosi się do kredytów konsumenckich, (czyli nieprzekraczających kwoty 255 550 tys. zł). Przepisy prawa pozwalają w określonych sytuacjach na skorzystanie z instytucji sankcji kredytu darmowego. Założeniem jest ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami pożyczkodawców. KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO Prawo do skorzystania z instytucji …

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw. To dokument, określający zasady i przepisy, które w odniesieniu do uprzednio obowiązującego prawa uległy zmianie. Przepisy te, w praktyce weszły w życie dnia 9 lipca 2018 r. Największą wprowadzoną zmianą jest skrócenie terminu przedawnienia …