Bank przysłał listownie wezwanie do zapłaty i doliczył mi 50 złotych do długu.

Należy zwrócić się do banku o unieważnienie obciążenia tak wysoką kwotą za jeden list.

Zgodnie z orzecznictwem wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika kosztami, ale wyłącznie poniesionymi.

Wysłanie listu poleconego to koszt 4,20 zł więc kwota 50 złotych świadczy o dodatkowym źródle dochodu dla wierzyciela.