Dzwonią do mnie windykatorzy i krzycząc wygrażają mi. Co robić?

Bardzo wielu naszych klientów ma ten sam problem.

W takich przypadkach należy osobę która dzwoni poprosić o przedstawienie się i spisanie tych danych.

Dobrym rozwiązaniem jest nagrywać rozmowy telefonicze, pamiętając że należy uprzedzić rozmówcę o nagrywaniu.

Następnie jeśli czujecie się Państwo zastraszani przez rozmówcę lub, że wywierana na Was presja powinniśmy powiadomić o takim fakcie prokuraturę i policję.

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.