Nie dostałem żadnego listu z sądu, ani od komornika, a zajęto mi wypłatę. Dlaczego?

Prawdopodobnie zmieniłeś adres zamieszkania i wierzyciel złożył pozew podając Twój stary adres lub wierzyciel celowo podał inny adres w celu uniknięcia unieważnienia nakazu.

W takiej postaci sprawy nakaz zapłaty można jeszcze unieważnić, komornik zaprzestać pobierania od Ciebie pieniędzy, a to co zostało już zabrane zostanie zwrócone Tobie.