Windykator chce siłą wejść do naszego mieszkania, czy może?

Windykator nie jest funkcjonariusze publicznym i nawet posiadając sądowy nakaz zapłaty opatrzony w klauzulą wykonalności nie ma prawa próbować wejść do pomieszczeń zajmowanych przez dłużnika.

Jeśli podejmuje próby wejścia siłą lub groźbą należy niezwłocznie powiadomić policję.