Wybierz:

Kwota należności:
Typ odsetek:
Termin płatności:Podaj kwote zobowiązania, rodzaj należnych odsetek i termin płatności, a następnie wprowadź kwoty zapłacone przez dłużnika i daty otrzymania tych wpłat.

Kalkulator odsetkowy przygotowany przez nas liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganej daty zapłaty oraz faktycznej daty zapłaty, jak również może uwzględniać dokonane już wpłaty częściowe zaliczając je w pierwszej kolejności na należne wierzycielowi odsetki i następnie na poczet należności głównej wskazując ile nadal pozostało do zapłaty na dzień sporządzania wyliczenia.

Dzięki naszemu kalkulatorowi w kilka chwil wyliczysz np. ile faktycznie masz do zwrotu wierzycielowi za niespłaconą w terminie pożyczkę, czy niezapłacony rachunek lub fakturę, ile należy zapłacić wierzycielowi aby uniknąć kosztownej egzekucji komorniczej, a nawet sporządzisz dokładne wyliczenie, które może posłużyć jako dowód w sprawie sądowej na okoliczność wykazania wysokości roszczenia.

Po obliczeniu odsetek otrzymasz również informację ile wynoszą odsetki dzienne za każdy kolejny dzień zwłoki w zapłacie uwzględniając wysokość odsetek obowiązującą na dzień dokonywania wyliczenia.

Pamiętaj aby uwzględniając dokonane wpłaty na rzecz wierzyciela za datę wpłaty wskazać dzień faktycznego otrzymania wpłaty przez wierzyciela, a nie dzień np. wykonania przelewu lub wpłaty w placówce pocztowej.

Nasz kalkulator pozwala dokładnie wyliczyć:

– odsetki ustawowe;

– odsetki ustawowe za opóźnienie;

– odsetki maksymalnej ustawowe;

– odsetki maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie;

– odsetki umowne wysokości czterokrotności stopy lombardowej;

Dokonując wyliczenia odsetek pamiętaj o prawidłowym ich wyborze.

Każde wyliczenie odsetek sporządzane za pomocą naszego kalkulatora możesz dokładnie opisać skazując:  tytuł oraz nazwę wierzyciela oraz dłużnika.

Aby zachować swoje wyliczenie w kilka sekund możesz w formacie pliku PDF to wyliczenie pobrać na swoje urządzenie lub je wysłać na wskazany przez siebie adres email.