Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez operatora serwisu BezNakazu.pl Polską Grupę Prawniczą Sp. z o.o. (dalej Operator Serwis) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Andrzeja Struga 50 / 4, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Serwis BezNakazu.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z niego w celu świadczenia usług prawnych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe – Dane osobowe podane na serwisach należących do Operatora Serwisu przy okazji Zawierania umów, odpowiedzi na zadawane pytania, korespondencji pomiędzy użytkownikami itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Operator Serwisu nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV.Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Operatora Serwisu i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Operatora Serwisu nie podlegają „Polityce Prywatności”.

V.Cookies (Ciasteczka)

Operator Serwisu zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookie nie działać poprawnie.

VI.Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Operatora Serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail, lub wypełnienie formularza na stronie Operatora. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

VII.Niezapowiedziane Wiadomości

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator Serwisu rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe) dotyczące serwisów własnych oraz do podmiotów współpracujących . Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Operator Serwisu.

VIII. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Operator Serwisu zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na kontakt@beznakazu.pl. Operator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Operatora Serwisu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Operator Serwisu będzie informować na stronach serwisu.

X. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Operator Serwisu prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@beznakazu.pl