Upadłość konsumencka – Warszawa

W ramach naszych usług świadczymy pomoc w zakresie oddłużania osobom, które nie są w stanie pokryć obciążających ich zobowiązań. Upadłość konsumencka to inaczej ogłoszenie niewypłacalności – wniosek o uzyskanie tego statusu może złożyć każda osoba fizyczna obciążona pożyczkami lub kredytami, która nie jest w stanie dłużej spłacać należności – niezależnie od źródła, z którego pochodzą. Postępowanie sądowe może prowadzić do umorzenia długów i to niezależnie od ich wysokości czy czasu regulowania – to szansa dla wszystkich, którzy znaleźli się w kłopotliwej sytuacji finansowej. Jeśli chcesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie, możesz skorzystać z pomocy naszej Kancelarii.

Upadłość konsumencka – co oznacza i kto może ją zgłosić?

Umorzenie długów może mieć postać całkowitą lub częściową – w tym drugim scenariuszu część zobowiązań zostaje pokryta z majątku, który wykaże osoba obarczona zobowiązaniami. Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem sądowym, podczas którego organy jurysdykcyjne analizują sytuację dłużnika, oceniając jego realne możliwości w zakresie spłaty jego długów. Złożenie wniosku o uzyskanie takiego statusu jest radykalnym krokiem obarczonym konsekwencjami, dlatego rozwiązanie takie jest dedykowane przez prawodawcę osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Postępowanie sądowe mające na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna się jedynie na wniosek osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. O umorzenie długów nie mogą starać się przedsiębiorstwa, instytucje ani inne podmioty o statusie osoby prawnej. Dodatkowo na pozytywne rozpatrzenie sprawy mogą liczyć jedynie osoby, które od ponad 3 miesięcy nie regulują swoich zobowiązań ze względu na brak środków. Sam proces oddłużania może polegać na umorzeniu części lub całości zadłużenia, a także na spłacie wierzycieli za sprawą wykorzystania majątku zadłużonej osoby.

Umorzenie długów – istotne zmiany w prawie

Zmianie uległy w ostatnim czasie przepisy dotyczącej ogłoszenia upadłości konsumenckiej – wniosek składać mogą również osoby, które umyślnie doprowadziły do zadłużenia, a także gdy jest ono wynikiem niedbalstwa. Powodem niewypłacalności nie musi być już zatem choroba czy też inny stan wyjątkowy. Jeśli konsument nie jest w stanie spłacić długów, bo nie posiada pracy, stracił ją lub nie zarabia wystarczająco dużo, oznacza to, że pozostaje niewypłacalny i może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań. W toku postępowania należy udowodnić, że osoba zadłużona nie ma możliwości spłacenia należności.

Pomoc w oddłużaniu w przypadku upadłości konsumenckiej – Warszawa

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebujesz pomocy, nasza Kancelaria może udzielić Ci pomocy. Zapewniamy konsultacje z zakresu prawa, zajmujemy się całą dokumentacją oraz sformułowaniem wniosku o umorzenie długu, a nasi adwokaci będą reprezentować Cię w sądzie. Postępowania w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należą do głównego profilu naszej działalności. Oferujemy także pomoc w odzyskaniu niesłusznie naliczanych przez wierzycieli kosztów.