Koszt pomocy prawnej – cennik

 

Środki odwoławcze w pierwszej instancji Cena brutto
Sprzeciw w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU ) 184,50 PLN + 17 PLN opłaty skarbowej
Sprzeciw od nakazu zapłaty na urzędowym formularzu 184,50 PLN + 17 PLN opłaty skarbowej
Zarzuty od nakazu zapłaty na urzędowym formularzu 184,50 PLN + 17 PLN opłaty skarbowej + opłata sądowa
Odpowiedź na pozew na urzędowym formularzu 246,00 PLN + 17 PLN opłaty skarbowej
Pismo procesowe Cena brutto
do 2 stron 0 PLN
od 2 do 4 stron 123 PLN
od 4 do 6 stron 246 PLN
powyżej 6 stron 369 PLN
Dodatkowe pisma Cena brutto
Apelacja 369 PLN + opłata sądowa
Odpowiedź na aplelację 123 PLN
Wniosek o uzasadnienie wyroku 24,60 PLN + 100 PLN opłaty sądowej

Pozostałe pisma do uzgodnienia.
  
Analiza sprawy, każdorazowo bezpłatnie.

* Cennik obowiązuje od dnia 28 Października 2019 r.