Masz dość uciążliwej windykacji? Skorzystaj z naszego kreatora pism
Masz problem z długiem / nakazem zapłaty? Zajrzyj na nasze forum i posłuchaj porad ludzi którzy byli w tej samej sytuacji co Ty

Pomoc osobom zadłużonym
531-655-000
kontakt@beznakazu.pl

Dostałeś nakaz zapłaty?

Sprawdź bezpłatnie czy musisz go płacić!

Nie zwlekaj, masz tylko 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty na jego unieważnienie

+48
Dołącz załącznik by kontyuować

Bardzo wielu naszych klientów ma ten sam problem.

W takich przypadkach należy osobę która dzwoni poprosić o przedstawienie się i spisanie tych danych.

Dobrym rozwiązaniem jest nagrywać rozmowy telefonicze, pamiętając że należy uprzedzić rozmówcę o nagrywaniu.

Następnie jeśli czujecie się Państwo zastraszani przez rozmówcę lub, że wywierana na Was presja powinniśmy powiadomić o takim fakcie prokuraturę i policję.

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Bardzo często się zdarza, że wierzyciel licząc na brak Twojej reakcji po dostarczeniu Tobie z sądu nakazu zapłaty podaje w pozwie pełną kwotę nie wskazując, że dokonywałeś jakichkolwiek wpłat  lub zawyżoną kwotę.

Należy bezwłocznie taki nakazu uchylić przed sądem.

W takich sprawach możemy Tobie też pomóc.

Prawdopodobie zmieniłeś adres zamieszkania i wierzyciel złożył pozew podając Twój stary adres lub wierzyciel celowo podał inny adres w celu uniknięcia unieważnienia nakazu.

W takiej postaci sprawy nakaz zapłaty można jeszcze unieważnić, komornik zaprzesta pobierania od Ciebie pieniędzy, a to co zostało już zabrane zostanie zwrócone Tobie.

Należy zwrócić się do banku o unieważnienie obciążenia tak wysoką kwotą za jeden list.

Zgodnie z orzecznictwem wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika kosztami, ale wyłącznie poniesionymi.

Wysłanie listu poleconego to koszt 4,20zł więć kwota 50 złotych świadczy o dodatkowym źródle dochodu dla wierzyciela.

 

Windykator nie jest funkcjonariusze publicznym i nawet posiadając sądowy nakaz zapłaty opatrzony w klauzulą wykonalności nie ma prawa próbować wejść do pomieszczeń zajmowanych przez dłużnika.

Jeśli podejmuje próby wejścia siłą lub groźbą należy niezwłocznie powiadomić policję.