Często zadawane pytania

Windykator chce siłą wejść do naszego mieszkania, czy może?

Windykator nie jest funkcjonariusze publicznym i nawet posiadając sądowy nakaz zapłaty opatrzony w klauzulą wykonalności nie ma prawa próbować wejść do pomieszczeń zajmowanych przez dłużnika.

Jeśli podejmuje próby wejścia siłą lub groźbą należy niezwłocznie powiadomić policję.

Wróć do listy

Bank przysłał listownie wezwanie do zapłaty i doliczył mi 50 złotych do długu.

Należy zwrócić się do banku o unieważnienie obciążenia tak wysoką kwotą za jeden list.

Zgodnie z orzecznictwem wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika kosztami, ale wyłącznie poniesionymi.

Wysłanie listu poleconego to koszt 4,20 zł więc kwota 50 złotych świadczy o dodatkowym źródle dochodu dla wierzyciela.

Wróć do listy

Nie dostałem żadnego listu z sądu, ani od komornika, a zajęto mi wypłatę. Dlaczego?

Prawdopodobnie zmieniłeś adres zamieszkania i wierzyciel złożył pozew podając Twój stary adres lub wierzyciel celowo podał inny adres w celu uniknięcia unieważnienia nakazu.

W takiej postaci sprawy nakaz zapłaty można jeszcze unieważnić, komornik zaprzestać pobierania od Ciebie pieniędzy, a to co zostało już zabrane zostanie zwrócone Tobie.

Wróć do listy

Dostałem nakaz zapłaty, ale wierzyciel nie uwzględnił w pozwie żadnej mojej wpłaty. Co robić?

Bardzo często się zdarza, że wierzyciel licząc na brak Twojej reakcji po dostarczeniu Tobie z sądu nakazu zapłaty podaje w pozwie pełną kwotę nie wskazując, że dokonywałeś jakichkolwiek wpłat  lub zawyżoną kwotę.

Należy bezzwłocznie taki nakazu uchylić przed sądem.

W takich sprawach możemy Tobie też pomóc.

Wróć do listy

Dzwonią do mnie windykatorzy i krzycząc wygrażają mi. Co robić?

Bardzo wielu naszych klientów ma ten sam problem.

W takich przypadkach należy osobę która dzwoni poprosić o przedstawienie się i spisanie tych danych.

Dobrym rozwiązaniem jest nagrywać rozmowy telefonicze, pamiętając że należy uprzedzić rozmówcę o nagrywaniu.

Następnie jeśli czujecie się Państwo zastraszani przez rozmówcę lub, że wywierana na Was presja powinniśmy powiadomić o takim fakcie prokuraturę i policję.

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wróć do listy